Vals - Allt du behöver veta om vals och andra danser
Vals

Vals

Vals kan vara en sällskapsdans och det finns flera olika typer av valser. Vals är pardans som går i tretakt (¾-takt) vilket gör att det krävs 6 steg innan samma stenformation kan upprepas. Valsmusiken brukar delas upp i fraser som består av 16 takter. De typerna av vals som är vanligast är:

Vals dansas framförallt i Sverigestudentbaler och vid bröllop. Valsen fick sin stora spridning under 1800-taletAtt valsa omrking

Mer om Vals

Vals kan betyda mer än bara dansen vals och ett vanligt uttryck om vals är att t.ex. att valsa omkring. Detta brukar betyda att personen som valsar omkring inte riktigt har korrekt information eller koll på vad som han eller hon säger.

Annan typ av vals

Det finns även en annan typ av vals än just dansen vals. Valsar kan också vara cylindrar som roterar och som pressar ihop eller pressar ut material mellan valsarna. Dessa mekaniska valsar kan förekomma i en mangel, i stålverk eller i processindustrin. I hemmet finns oftast en vals som kallas brödkavel.